کارگاه تخصصی در نمایشگاه ایرانتکس

مارس 11, 2016

کارگاه تخصصی شناخت دستگاه استنتر و المان‌های مربوطه در نمایشگاه ایرانتکس ۲۰۱۳

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت دستگاه استنتر و المان‌های مربوطه توسط جناب آقای مهندس صاحب جمعی در نمایشگاه ایران تکس و اعطاء گواهینامه به شرکت کنندگان  
مارس 11, 2016

کارگاه تخصصی آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی در نمایشگاه ایرانتکس ۲۰۱۳

برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی صنعتی توسط جناب آقای مهندس استاد در نمایشگاه ایران تکس ۲۰۱۳ و اعطاء گواهینامه  به شرکت […]