ژانویه 4, 2017

گفتگو با کارآفرین برتر ملی پوشاک

گفتگو با کارآفرین برتر ملی پوشاک کارآفرین برتر ملی، مهندس سهیلا کلاهی، در گفتگو با Textile World Media، با اشاره به اهمیت پوشاک در زندگی انسان […]