اقتصاد دانش بنیان

مارس 4, 2017

رونمایی از جهادگران علم و فناوری کشور در نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد

رونمایی از جهادگران علم و فناوری کشور در نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد چهارمین جشنواره بزرگ جهادگران علم و فناوری در روزهای ۹ و ۱۰ […]