بزرگترین رویداد فرش و کفپوش جهانی در تاریخ 25 تا 28 دی ماه و با حضور 33 شرکت ایرانی در هانوفر آلمان برگزار گردید.

ژانویه 20, 2017

حضور پررنگ غرفه‌داران ایرانی در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۷

حضور پررنگ غرفه‌داران ایرانی در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۷ بزرگترین رویداد فرش و کفپوش جهانی در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ دی ماه و با حضور ۳۳ شرکت […]