جلسه کمیته ملی رسیدگی به امور کسبه ساختمان پلاسکو

ژانویه 23, 2017

جلسه کمیته ملی رسیدگی به امور کسبه ساختمان پلاسکو

جلسه کمیته ملی رسیدگی به امور کسبه ساختمان پلاسکو به گزارش مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک، مد و لباس حصان (س)، جلسه کمیته […]