مارس 11, 2016

کارگاه تخصصی آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی در نمایشگاه ایرانتکس ۲۰۱۳

برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی صنعتی توسط جناب آقای مهندس استاد در نمایشگاه ایران تکس ۲۰۱۳ و اعطاء گواهینامه  به شرکت […]