ژوئن 15, 2016

سیستم چاپ هلیزارین ، دوست‌دار محیط زیست ( Helizarin Ecosafe )

سیستم چاپ هلیزارین، دوست‌دار محیط زیست ( Helizarin Ecosafe )   هلیزارین Ecosafe نوعی بیندر چاپ رنگدانه‌ی نوآورانه است که با بکارگیری فرآیند تولید ساده‌تر، خصوصیات پایدار عدم […]