مارس 11, 2016
فرش ضد آتش

حصان(س) تولید کننده انواع نانو مواد ضدمیکروب، ضد آتش، ضد آب و لک تحت لیسانس IKV آلمان

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات حصان(س)  تولید کننده انواع نانو مواد ضدمیکروب، ضد آتش، ضد آب و لک تحت لیسانس IKV آلمان