نساجی، پوشاک و فرش

•انجام طرحهای پژوهشی

•توسعه تحقیقات کاربردی

•برگزاری رویدادهای تخصصی

•راه اندازی خطوط تولید

•بومی سازی دانش فنی

•توسعه فناوری

•تدوین استانداردهای ملی

•مشاوره تخصصی در تولید و مطالعه بازار

•تولید منسوجات فنی و هوشمند

•تولید مواد مختلف در تکمیل فرش

•همکاری در حوزه صادرات

کالای خواب- برند لیندو


منسوج با قابلیت نصب سولار


فرش ضدآب- شرکت نیما بافت کاشان


فرش آنتی باکتریال- شرکت نیما بافت