به نام خدا

 

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک و مد و لباس حصان (س) وابسته به سازمان علمی و پژوهشی از سال ۱۳۹۰فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با هدف برقراری ارتباط موثر بین فعالان عرصه نساجی و پوشاک و با رویکرد پاسخگویی به نیازهای کشور در قالب مجموعه‌ای منسجم سعی در ایجاد شبکه‌ای هوشمند و کارآمد در خانواده نساجی، پوشاک و مدو لباس کشور دارد. از این رو، این مرکز در راستای ارایه خدمت به صاحبان صنایع، پژوهشگران و نهادهای مختلف بخش خصوصی و دولتی از هیچ تلاشی مضایقه ننموده و می کوشد تا به حد بضاعت خویش در تحقق ایران ۱۴۰۴ نقش خود را ایفا نماید.

حصان دژی است استوار تا در برپایی و دوام هرچه بیشتر صنعت نساجی و پوشاک ایران اسلامی نقش آفرینی کند.