به نام خدا

گروه پژوهشی تحقیقات راهبردی نساجی حصان (س)، دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نموده است. این مجموعه با هدف برقراری ارتباط موثر بین فعالان عرصه نساجی و پوشاک و با رویکرد پاسخگویی به نیازهای کشور در قالب مجموعه‌ای منسجم سعی در ایجاد شبکه‌ای هوشمند و کارآمد در خانواده نساجی، پوشاک و مد و لباس کشور دارد. از این رو، حصان (س) در راستای ارائه خدمت به صاحبان صنایع، پژوهشگران و نهادهای مختلف بخش خصوصی و دولتی از هیچ تلاشی مضایقه ننموده و می کوشد تا به حد بضاعت خویش در تحقق ایران ۱۴۰۴ نقش خود را ایفا نماید.

حصان دژی است استوار تا در برپایی و دوام هرچه بیشتر صنعت نساجی و پوشاک ایران اسلامی نقش آفرینی کند.